Λεύκη

Η λεύκη είναι μια αυτοάνοση διαταραχή όπου χαρακτηρίζεται από λευκές κηλίδες/πλάκες οι οποίες οφείλονται στη καταστροφή των μελανινοκυττάρων. Η ηλικία έναρξης είναι συνήθως η 2η δεκαετία της ζωής με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης τις γυναίκες.

Έχουν περιγραφεί 4 διαφορετικοί τυποι λεύκης αναλογα με την εντόπιση .Έτσι έχουμε την εντοπισμένη μορφή με ασύμμετρη εμφάνιση των κηλίδων σε ένα δερματόμιο, την γενικευμένη μορφή η οποία είναι και η συχνότερη μορφή προσβάλλοντας το πρόσωπο ,την γεννητική περιοχή και τις ραχιαιες επιφάνειες των άκρων χεριών. Στην καθολική μορφή υπάρχει αποχρωματισμός ολόκληρης της επιφάνειας και τέλος η ακροπροσωπική μορφή με πρόσβολη των περιφερικών των δακτύλων και των φυσικών στομίων του προσώπου (γύρω από μάτια στόμα, μύτη, αυτιά).

Η αντιμετώπιση της λεύκης είναι δύσκολη με ένα ποσοστό όχι περισσότερο του 15-20% να εμφανίζει επαναγχρωμάτωση. Επειδή η κύρια ενόχληση είναι ψυχολογική με ασθενείς να παρουσιάζουν κατάθλιψη αλλά και δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις ,έχουν προταθεί διάφορες μάρκες make-up για την προσωρινή συγκάλυψη των βλαβών.

Φαρμακευτικά η αντιμετώπιση γίνεται με διάφορους τρόπους. Η χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών φαίνεται να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Η αλοιφή τακρόλιμους 0.1% έχει απότελεσμα κυρίως στις βλάβες του προσώπου.

Η στενή δέσμη UVB 2 φορές την βδομάδα είναι η προτεινόμενη μορφή φωτοθεραπείας.